JONAS ER EN LUREMUS
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la for noen dager siden frem et forslag til å erstatte den forhatte underregulering av pensjonene med et opplegg som de færreste vil forstå. Arbeiderpartiet har ledet an i å påføre pensjonistene en lønnsutvikling som er dårligere enn for befolkningen for øvrig. Nå forsøker sannelig partiets leder å lure oss til å tro at de vil fjerne urettferdigheten, skriver B. Christian Jenssen, leder i Pensjonistartiet i Bærum.
Pensjonsreformen ble innført i 2011 og medfører at pensjonene blir underregulert med 0,75%. Dette betyr at reguleres lønningene til yrkesaktive med 3%, får pensjonistene bare 2,25% økning. I løpet av rundt 13 år har pensjonistene tapt en hel årslønn. I de tre siste årene har pensjonistene dessuten hatt reell nedgang i kjøpekraften.
Nå ser det ut til at dagens AP-leder er villig til å fjerne den urett som underreguleringen har påført pensjonistene. Men vi lar oss ikke lure! Forslaget skal riktignok gjøre at ”pensjonistene aldri mer skal gå i minus når resten av samfunnet går i pluss”. Dét er når det er lave tillegg. I gode tider, derimot, skal de ta enda mer fra oss. Støres gjennomsnittsberegninger vil gjøre at om reallønnsveksten fortsatt er på 3%, vil pensjonistene ende med en reallønnsvekst på 1,5% mot 2,25% i dag.
Pensjonistpartiet vil ikke godta at de 900 000 pensjonistene i Norge skal ha en dårligere velstandsutvikling enn resten av befolkningen. Hvis det er nødvendig å bidra for at vi skal kunne møte fremtidige pensjonsforpliktelser for å gi våre barn og barnebarn gode vilkår å leve under, skal vi selvsagt være med. Men vi vil ikke være eneste bidragsytere. Hvorfor ikke trekke inn hele befolkningen i spleiselaget. Da vil beløpet for den enkelte også bli mindre. Den enkleste måte å gjøre dette på er å legge noen promiller på trygdedelen i skatten.
I Aftenpostens omtale av presentasjonen av forslaget fra AP står det: ”I går formiddag møtte både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Unio-leder Ragnhild Lied og Jan Davidsen, leder i Norsk pensjonistforbund, fornøyd opp på Aps servering av valgflesk til pensjonistene”.
Hva de er fornøyde for, skjønner ikke vi.
Jeg tror at de undervurderer pensjonistenes regneferdigheter. Det er vårt håp om at dette vil være den vekkeren vi trenger for at de 900 000 pensjonistene skal stå samlet opp mot dem som vil redusere våre vilkår. Ikke stem på et parti som ikke vil fjerne underreguleringen og ikke la dere bli ført bak lyset av luremusen Støre.
Pensjonistpartiet er fortsatt det eneste parti som har som hovedoppgave å verne om pensjonistenes rettigheter.