Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene.

Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, ville Vestre Viken ha et privat p-selskap inn pga av mer profittbasert p-drift. Kommunen har ikke lov til å være med på anbud på privat eiendom, altså der kommunen ikke er grunneier. Solgt er dermed solgt og vi pasienter er prisgitt Q-Parks kommende prispolitikk.