Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet arbeider for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens idégrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Norsk kulturarv er basert på et fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.

I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like lenge har regjerende partier unnlatt å innfri valgløfter etter at valgene er vunnet.

Vi mener det er på tide å stemme på partiene som holder det de lover.

Pensjonistpartiet har gjennom sitt Prinsipp- og handlingsprogram særlig tatt mål av seg til å kjempe for å gi framtidshåp og livsglede for svake grupper:

 • Barn, unge og familier som lever under fattigdomsgrensa
 • Barn og unge som blir offer for vold og overgrep i hjem og på skole
 • Ofre i et Nav-system preget av utilstrekkelig kompetanse eller tid
 • Bedre kårene for funksjonshemmede og gi hjelp til de som ikke får innfridd sine

  rettigheter etter lov og regelverk

 • Rusavhengige som ikke får hjelp fra det offentlige helsevesenet
 • Pensjonistpartiet vil arbeide for at uføre og unge uføre får en øket inntektsutvikling.
 • Eldre og pleietrengende i eget hjem som ikke får god nok oppfølging
 • 900 000 pensjonister som ranes for pensjon og en verdig alderdom Pensjonistpartiet lover å være de svakere gruppenes

  talsperson når de store partiene svikter. Stem Pensjonistpartiet!