Skrevet av:

av B. Christian Jenssen, styreleder i Bærum PP, og Politisk nestleder i Akershus PP.

Det hevdes nå at en sammenslåing av Finmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner!
Og hva skal man da kalle sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud som får navnet Viken?

La oss først se litt på hva som er hensikten med Stortingets nye regionreform. Etter sigende skal det gi bedre offentlige tjenester! Det er altså vedtatt at Norge fremover skal bestå av 354 kommuner og 11 fylker. Idag har vi 426 kommuner og 18 fylker. En betydelig reduksjon og man vil vel gjerne at dette skal kunne kalles en rasjonalisering. Flere fylker har allerede godkjent sammenslåing, men i Troms og Finmark opplever vi nå noe som mange frykter kan føre til en ny Altaaksjon. Finmark mobiliserer og vil ikke la seg diktere til sammenslåing med Troms, hvor de frykter administrasjonens hovedsete vil bli lagt til Tromsø.

Fylkeslederne som skal inn i Viken og dermed fylkespartiene deres ønsket ikke sammenslåingen, men stortingsgruppene deres ville noe annet og det er allerede vedtatt at hovedadministrasjonen for Viken skal ligge vest for Oslo, sannsynligvis i Bærum. Viken vil til sammen da få 1,15 millioner innbyggere, spredt fra Fredrikstad i sør til Hemsedal i nord. Alle bør jo være enige i at skal man slå sammen flere geografiske enheter bør de ha felles problemer og felles muligheter for å løse dem. Eksempelvis innen samferdsel, skoler, sysselsetting og næringsliv forøvrig. Kan dette være en fornuftig rasjonalisering, da? Hvorfor blir Oslo liggende utenfor som en egen liten blindtarm?
Nei, hvorfor ikke beslutte å slå Oslo sammen med Akershus og Østfold, gjerne også med de nedre deler av Buskerud? Da ville vi få en region som ville fungere!
Så kunne de øvre deler av Buskerud slå seg sammen med øvre deler av Telemark og således blitt en fjellregion som også vil kunne fungere!.

Den store feilen stortinget har gjort i denne saken er å vedta noe uten at det har stemmegiverne med seg. Dette kan koste dyrt, men landet har ennå tid til å la fornuften råde. De nye fylkeskommunene skal ikke være etablert før i 2020. Hvis nå stortinget er seg sitt ansvar bevisst vil man unngå bråk og forsinkelser, og derved unngå betegnelsen feilgrep!