Vi får av og til kommentarer om at vi er et særinteresseparti for pensjonister. Det er bare så skrekkelig feil. Jeg føler derfor behov for å komme med en korreksjon, sier lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.
La meg begynne med vår viktigste sak: Det er å beholde Bærum sykehus som et selvstendig og fullverdig sykehus.
Dette er en sak som alle i Bærum burde være enige i. Og det er de nok. Sykehuset er viktig for oss alle, fra vi blir født, gjennom alle livsfaser og til vi dør. Det er viktig med topp kompetanse og utstyr. Det er viktig med nærhet. Vi ønsker ikke å bli sendt som ”pakkepost” til Drammen, og vi ønsker at våre nærmeste skal kunne komme på besøk titt og ofte. Et sykebesøk til Drammen koster penger, kr. 158,- med toget tur/retur. Kr. 80,- for Honnørbillett. Ja, så kommer tilleggsutgifter for å komme seg til og fra jernbanestasjonen. Hele dagen går med til et slikt sykebesøk.
Hjelp oss å bevare og utvikle sykehuset!

Politikerne på Stortinget stjeler fra oss.

Alle partiene på Stortinget med unntak av FrP og SV, besluttet å redusere pensjonene i forhold til vanlige lønnsmottakere med 0,75% hvert år. Dette høres uskyldig ut, men betyr veldig mye for den som rammes. Etter 13 år har du tapt en årslønn!
Dette er både urettferdig og direkte umoralsk. Pensjonistpartiet vil gjøre alt vi kan for å få en riktig og uavkortet pensjon. Dette vil komme alle fremtidige pensjonister til gode.

Få eldreombudet på plass

Eldreombudet skal være til hjelp og støtte til de av Bærums innbyggere som på grunn av høy alder eller svekket helse har vanskeligheter med å ordne sine saker på en betryggende måte. Ombudet skal ha nær kontakt med kommunens avdelinger og god kontakt og konfidensiell nærhet til brukerne.
Det ligger forslag til et slikt ombud hos rådmannen allerede for behandling. Pensjonistpartiet vil være en pådriver i denne saken.

Slik kan jeg ta sak for sak. De kommer alle til gode, noen allerede raskt, andre vil måtte vente til pensjonisttiden kommer. Pensjonistpartiet i Bærum er for øvrig det eneste partiet i kommunestyret i Bærum som ikke er sentralstyrt. Dermed går vår lojalitet utelukkende til velgerne og Bærum kommune.

Vil du vite mer? Gå inn på vår facebookside: pensjonistpartiet.barum.no

Mange ser frem til pensjonistalderen med forventning. Andre med spenning og bekymring for hvordan den vil bli. Vi vet hvordan den er, for vi er der.
Alt vi jobber med og alt vi oppnår vil komme alle som oppnår å bli pensjonister til gode.

Derfor: En stemme til Pensjonistpartiet er en stemme for deg selv!