4000 sinte pensjonister stilte opp utenfor Stortinget og støttet Pensjonistforbundet i deres krav om forhandlingsrett og lik lønnsregulering.