Velkommen til Bærum Pensjonistparti2019-05-09T12:23:14+02:00

Pensjonistpartiet i Bærum prioriterer dette

Vårt program

Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar.

Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.
Vårt program
BLI MEDLEM

Pensjonistpartiet - vi bryr oss

trenger din stemme for å få flere representanter inn i kommunestyret i Bærum kommune

Skriv inn innholdet her

BLI MEDLEM

Det er dessverre korrekt at Pensjonsreformen med sine konsekvenser for pensjonistenes økonomi er noe av det mest urettferdige som våre styrende har innført overfor oss. Hvor kan man forsvare at pensjonstrygden vår reduseres med 0,75% hver måned, ja det blir faktisk enda mer tar man med de fratrekk de også har tillatt seg. Og hvor er rettferdigheten i at de årlige pensjonsoppgjør ikke skal ligge på linje med de yrkesaktives lønnsoppgjør??? Nei! her må vi alliere krefter for at rettferdigheten skal skje fyldest i vårt demokratiske Norge. Se diagrammet og se selv hvordan pensjonistenes kjøpekraft er dramatisk redusert.

Nyheter og prioriterte saker

Vær klar over hva Pensjonistpartiet står for!

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet arbeider for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens idégrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Norsk kulturarv er basert på et fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.

I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like lenge har regjerende partier unnlatt å innfri valgløfter etter […]

Eldreomsorgen i Norge.

Dagsavisen har idag (4.4) et innlegg som setter fingeren på noe vi alle kan være enige om. Det lyder: “Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel i Norge!”
Ikke mange av de andre partiene har dette på sine programmer, men det har Pensjonistpartiet! Be om å få det tilsendt og forstå at det er det partiet som tar hånd om dine interesser.

Føres vi bak lyset når det gjelder Bærum sykehus?

PINLIG RETRETT AV VÅRE HØYREORDFØRERE

”Krevde full løsrivelse av Bærum sykehus i 2015 – nå har ordførerne gitt opp lovnaden”. ”Ordførerne tror ikke lenger på Bærum sykehus som selvstendig sykehus. Ga opp løsrivelsen”. Dette var overskriftene som slo mot oss i henholdsvis nett- og papirutgaven av Budstikka 9. februar 2017. En stor takk til Budstikka for at de fikk ”satt bjella på kattene”. Nå vet vi endelig hvor vi har dem. De har gitt opp, skriver lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.

Jeg har gjentatte ganger gjennom lang tid bedt ordførerne bekrefte at de fortsatt krever at Bærum sykehus skal løsrives fra Vestre Viken. De har ikke svart og har forsøkt å tie oss i hjel. Jeg kan forsikre våre […]

NÅ MÅ VI FÅ VITE HVA SOM SKJER ORDFØRER OG NÅ MÅ DET SKJE NOE!

Pensjonistpartiet i Bærum tviler ikke på at intensjonene med det nedsatte sykehusutvalget er de aller beste.
Men, en ting er teori og en annen ting er faktisk praksis! Jeg erindrer at Høyre før siste kommunevalg var klart i sitt syn på at Bærum sykehus skulle ut av Vestre Viken. Årsaken til det var selvfølgelig at i VV var man fullt og helt avhengig av det styret der besluttet. Og det har vi jo sett ikke har vært til Bærum sykehus fordel.
Jeg går ikke i detalj om dette, men vil bare nevne det som har skjedd med VV`s beslutninger om overføringer av både personell og utstyr til Drammen. Men la meg spørre – hvorfor står ikke Bærum H ved sitt tidligere løfte […]

Pensjonistpartiet i Bærum er for alle.

christianVi får av og til kommentarer om at vi er et særinteresseparti for pensjonister. Det er bare så skrekkelig feil. Jeg føler derfor behov for å komme med en korreksjon, sier lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.

La meg begynne med vår viktigste sak: Det er å beholde Bærum sykehus som et selvstendig og fullverdig sykehus.

Dette er en sak som alle i Bærum burde være enige i. Og det er de nok. Sykehuset er viktig for oss alle, fra vi blir født, gjennom alle livsfaser og til vi dør. Det er viktig med topp kompetanse og utstyr. Det er viktig med nærhet. Vi ønsker ikke å bli sendt […]

Load More Posts