Velkommen til Bærum Pensjonistparti2019-04-07T14:25:28+02:00

Pensjonistpartiet i Bærum prioriterer dette

Vårt program

Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar.

Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.
Vårt program
BLI MEDLEM

Pensjonistpartiet - vi bryr oss

trenger din stemme for å få flere representanter inn i kommunestyret i Bærum kommune

Skriv inn innholdet her

BLI MEDLEM

Nyheter og prioriterte saker

Vi lar oss ikke lure mer!

JONAS ER EN LUREMUS
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la for noen dager siden frem et forslag til å erstatte den forhatte underregulering av pensjonene med et opplegg som de færreste vil forstå. Arbeiderpartiet har ledet an i å påføre pensjonistene en lønnsutvikling som er dårligere enn for befolkningen for øvrig. Nå forsøker sannelig partiets leder å lure oss til å tro at de vil fjerne urettferdigheten, skriver B. Christian Jenssen, leder i Pensjonistartiet i Bærum.
Pensjonsreformen ble innført i 2011 og medfører at pensjonene blir underregulert med 0,75%. Dette betyr at reguleres lønningene til yrkesaktive med 3%, får pensjonistene bare 2,25% økning. I løpet av rundt 13 år har pensjonistene tapt en hel årslønn. I de tre siste årene har pensjonistene […]

Vær klar over hva Pensjonistpartiet står for!

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet arbeider for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens idégrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Norsk kulturarv er basert på et fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.

I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like lenge har regjerende partier unnlatt å innfri valgløfter etter […]

Innlegg sendt Aftenposten, men avvist!

MYTEN OM DEN RIKE PENSJONISTEN
Av B. Christian Jenssen, politisk nestleder i Pensjonistpartiet i Akershus
Aftenposten hadde en artikkel 1. juni med overskriften: ”Pensjonistene klarer seg fint”. Den var skrevet av spaltisten Jan Arild Snoen og var et nytt bidrag til myten om den rike pensjonisten.
Nå er det mange pensjonister som klarer seg bra. Det skal vi være glade for og unne dem.
Hadde imidlertid Snoen våget å se ut over sin snevre balkong på Frogner, gått til et tettsted utenom det sentrale østland, ville kanskje bildet vært noe mer nyansert. Det ville vært lurt å spørre hvordan pensjonistene har det hos NAV, Fretex, i bankene, inkassoselskapene og lignende institusjoner.
Pensjonistpartiets store bekymring er først og fremst at de skiftende regjeringer stadig forverrer pensjonistenes […]

Eldreomsorgen i Norge.

Dagsavisen har idag (4.4) et innlegg som setter fingeren på noe vi alle kan være enige om. Det lyder: “Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel i Norge!”
Ikke mange av de andre partiene har dette på sine programmer, men det har Pensjonistpartiet! Be om å få det tilsendt og forstå at det er det partiet som tar hånd om dine interesser.

Et offentlig eldreombud eller endelig en Pensjonist på Stortinget?

 

av B. Christian Jenssen.
Leder av programkomiteen i Akershus Pensjonistparti.
«Frp vil opprette et eget nasjonalt eldreombud som skal ha sanksjonsmulighet overfor kommuner som ikke gir eldre det tjenestetilbudet de har krav på.» leser vi i Dagsavisen den 17 ds. Det er utvilsomt bra for vi eldre har i høyeste grad behov for noe som tar seg av de eldres sak. «Eldregeneralen» Bård Hoksrud (Frp) skal ha honnør for å prøve å få dette til, men han bør huske at dette har Pensjonistpartiet tatt opp flere ganger både i kommuner og med Storting, men det har vært som å snakke for døve ører!

Vi har en jungel av forskjellige ombud idag, hvor mye de […]

Føres vi bak lyset når det gjelder Bærum sykehus?

PINLIG RETRETT AV VÅRE HØYREORDFØRERE

”Krevde full løsrivelse av Bærum sykehus i 2015 – nå har ordførerne gitt opp lovnaden”. ”Ordførerne tror ikke lenger på Bærum sykehus som selvstendig sykehus. Ga opp løsrivelsen”. Dette var overskriftene som slo mot oss i henholdsvis nett- og papirutgaven av Budstikka 9. februar 2017. En stor takk til Budstikka for at de fikk ”satt bjella på kattene”. Nå vet vi endelig hvor vi har dem. De har gitt opp, skriver lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.

Jeg har gjentatte ganger gjennom lang tid bedt ordførerne bekrefte at de fortsatt krever at Bærum sykehus skal løsrives fra Vestre Viken. De har ikke svart og har forsøkt å tie oss i hjel. Jeg kan forsikre våre […]

Nytt styre klart til innsats!

Valgkampen er i gang

Året 2017 blir som tidligere år spennende. Derfor er vi glade for at årsmøtet i går ga full oppslutning til det styret la frem av beretning om året som er gått, regnskapsresultat med positivt fortegn og et positivt budsjett for det året som nå er begynt. De fleste i styret var ikke på valg, men Helge Bostad ble gjenvalgt for 2 år og vi fikk et nytt og meget interessert styremedlem – Reidar Ringbakken fra Blommenholm ble valgt for 2 år. Vi ønsker ham hjertelig velkommen. Det sittende styret består da av følgende:
– B. Christian Jenssen, styreleder.
– Erik Kotte-Eriksen.
– Kjell-Ole Heggland.
– Gunhild Alvik.
– Reidar Ringbakken.
– Helge Bostad. Les mer

En liten ting til

Vi trenger flere medlemmer! […]

Stor interesse for Agnes Bergos foredrag om Pensjonsreformens hemmeligheter i folkemøtet.

Diskusjonen og spørsmålstilling var livlig etter foredraget som Agnes Bergo i Pengedoktoren holdt om Pensjonsreformen og dens konsekvenser for pensjonistene. Vi kunne riktignok ha ønsket oss større oppslutning, men den halve salen i Stabekk kino fikk full valuta for sitt fremmøte. Det er jo nå kjent at reformen skal evalueres. Det betyr at den skal sees på om den innfrir de krav man har satt til den fra starten i 2011:
– er den økonomisk og sosialt bærekraftig?
– har den god fordelings- og likestillingsprofil?
– bygger den på enkle og forståelige hovedprinsipper?

Pensjonistpartiet i Bærum, i Akershus og på landsbasis vil arbeide videre for å påvirke evalueringsprosessen!

Innkalling til årsmøte 2017 i Pensjonistpartiet.

 

Til medlemmer av Pensjonistpartiet i Bærum.                                                Lysaker 3.januar, 2017.

Innkalling til årsmøte.

Du inviteres til årsmøte i Pensjonistpartiet i Bærum, tirsdag den 24 januar, kl. 18.00 i Stabekk kinos lokaler i Gl. Ringeriksvei nr. 5, 1369 Stabekk.

Pensjonsreformen – en ulykke for gamle og nye pensjonister!

Før årsmøtets faste poster vil vi klargjøre for deg/dere hva pensjonsreformen betyr for hver enkelt av oss. Regjeringens ferske stortingsmelding «er knapt verd papiret det er skrevet på» hevdes det fra folk som skjønner noe! Vi krever nå en rettferdig pensjonsreform!

Dagsorden for årsmøtet:

Leders innledningsforedrag.

Åpning av møtet ved kommunepartiets leder.
– godkjenning av innkalling.
– godkjenning av dagsorden.
Valg […]