Artikkel i Budstikka den 20. juni, 2019

Av B. Christian Jenssen, leder av Pensjonistpartiet i Bærum.

Lederen av venneforeningen ved Hospice Stabekk kom med en kraftig varslingsmelding i Budstikka. Pensjonistpartiet i Bærum deler hennes bekymring for konsekvensene av den omorganisering kommunen planlegger for Hospice Stabekk og Stabekk bo- og behandlingssenter.

Man har to avdelinger som hver er ledet av en daglig leder. Så vil man fjerne den ene lederen og legge den «lederløse» avdeling under den gjenværende leder. Hovedutvalg for Bistand og Omsorgs leder, Torbjørn Espelien (FrP), er sannelig freidig nok til å påstå at begge avdelinger vil bli bedre etter en slik omlegging.

Ingen kjente data støtter ideen om at har man to avdelinger med forskjellige oppgaver som skal løses og krever stor grad av tilstedeværelse, gir det gevinst om man fjerner lederen for den ene og gir den andre ansvar for begge enhetene.

I praksis vil følgende skje: Begge avdelinger blir fratatt en leder på heltid. Den gjenværende leder må dele sin tid og oppmerksomhet på to avdelinger. De har egne budsjetter, egne ansatte og vikarer, det skal settes opp vaktlister, ferielister, gjøres innkjøp, hverdagsproblemer skal løses kjapt, og viktigst av alt: Pasientene skal ha den beste pleie.

Selv om lederen deler sin tid med 50% fysisk tilstedeværelse på hver avdeling, vil det alltid oppstå behov for beslutning i akuttsituasjoner. Og da er lederen på den andre avdeling. «Hun er jo aldri til stede når vi trenger henne», vil bli de ansattes dom. Vi er redd for at behandlingstilbudet vil bli svekket og er kommet opp i en tap/tap situasjon der eneste «vinner» er kommunen som sparer en lederlønn (1 mill+ ?).

Pensjonistpartiet har som prioritert mål å arbeide for best mulig arbeidsforhold på bo- og behandlingssentrene slik at brukerne kan få en førsteklasses behandling. Vi oppfordrer rådmannen om å omgjøre planene slik at begge steder er sikret en forsvarlig ledelse. 

Pensjonistpartiet vil følge utviklingen av denne saken nøye og gi vår støtte til både venneforeningen og de ansatte.