Årsmøte i Bærum Pensjonistparti.

Ved årsmøte den 29. januar ble følgende styremedlemmer valgt:

Kjell-Ole Heggland, Rykkin.

Hans Kristian Aag, Kolsås.

Svein Sørlie, Eiksmarka.

Som varamedlemmer ble valgt:

Jan Fr. Mack, Høvik.

Gaute Dagestad, Sandvika.

Følgende sitter ennå et år:

Styreleder:             B. Christian Jenssen, Lysaker.

Styremedlemmer: Erik Kotte-Eriksen, Gjettum.

        Helge Bostad, Rykkin.

        Liv Hammer Pyk, Østerås.