Valgprogrammet 2015

  1. Pensjonistpartiets hovedsak er å bevare og utvikle Bærum sykehus som et fullverdig og selvstendig sykehus
  2. Pensjonistpartiet vil arbeide for at det opprettes et eget ombud for eldre i Bærum kommune. Dette bør allerede i neste periode.
  3. Pensjonistpartiet støtter Fossum naboutvalgs rekkefølgeprinsipper for utbyggingen av Fossum bruk, samt jordvern og fremtidsrettet arealforvaltning ved blant annet å tilbakeføre Smiejordet til jordbruksområde.
  4. Eldre og uføre skal ha et variert aktivitetstilbud i alle dagsentre og sykehjem i kommunen.
  5. Pensjonistpartiet skal bidra til hensiktsmessig sammenslåing av kommuner, men sammenslåing skal baseres på frivillighet.