Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Husk at du kan avgi tidlig stemme 1/7 – 9/8 og forhåndsstemme 10/8 – 6/9. Dette er viktig å huske for det er nå det gjelder!

Optimistiske må vi alltid være. Det er vi fortsatt for selv om resultatet ved siste stortingsvalg ikke bragte oss til Stortinget så er vi stolte over resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum! Vi ble det beste lokalpartiet i Akershus 2015 og det nest beste av alle pensjonistparti stemmer i hele landet. Og – vi  fikk inn vår representant i kommunestyret! Nå forbereder vi oss til valget i 2019! Sist fikk vi mer enn 1500 stemmer, noe som selvfølgelig skyldes at vi tok styringen og ble det partiet som sterkest argumenterte mot endringene ved sykehuset vårt. Det skal vi fortsette med. Sykehuset blir fortsatt vår hovedsak under forberedelsene og under valget i 2019.Les forøvrig vårt valgprogram et annet sted på denne siden.

Vårt mål for resultatet i 2019 skal være at vi får minimum 2500 stemmer, og for å få det til skal vi drive aktiv medlemsverving helt frem til selveste valgdagen. Dette arbeidet starter vi med allerede om kort tid, og dere vil kunne følge med på det gjennom annonser i lokalpressen, artikler, debattmøter og direkte henvendelser til aktuelle eldre, og deres postkasser.

Vi er i dag over 80 medlemmer i lokalpartiet vårt. Med en aktiv kampanje skal vi i løpet av kort tid komme opp i 200 medlemmer. Har dere lyst til å hjelpe oss for å få det til er vi selvfølgelig meget takknemlige.

B. Christian Jenssen

Leder Pensjonistpartiet i Bærum