Resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum ble tilfredsstillende. Partiet fikk ca. 200 flere stemmer enn i 2015, de fleste basert på forhåndsstemmer. Som resultat fikk vi inn vår representant i kommunestyret, Kjell-Ole Heggland. Og etter forhandlinger er vi nå også representert i BIOM (Bistand og omsorg) og Eldrerådet.

Partiet lar med dette høre sterkt fra seg og vil bli lagt merke til når det gjelder saker av interesse for alle pensjonister i Bærum.