Akershus legeforening har siden 2011 arbeidet for at Bærum sykehus igjen skal bli et selvstendig sykehus som kan tilby fullverdige sykehustjenester til sine pasienter. Videre har ansatte ved Bærum sykehus over flere år etterspurt hjelp fra politikere generelt, men spesielt fra Høyre, til å bevare sykehusverdiene og helsekompetansen lokalt i Bærum. Hverken legeforeningen eller de tillitsvalgte på Bærum sykehus har imidlertid blitt hørt av politikerne, hverken i Bærum eller i Akershus.

Fakta om Bærum sykehus: Hva skjer?

  • Bærum sykehus blir nå styrt av Vestre Viken i Drammen. Ingen representanter fra Bærum sykehus sitter i styret i Vestre Viken. Ei heller ansatte representanter.
  • Bærum sykehus tappes nå for ressurser. Deler av kirurgien er allerede overført til Drammen sykehus.
  • Halvparten av legene vurderer nå å si opp sine stillinger på grunn av nedskjæringer, stort arbeidspress og dårlig tilrettelagte arbeidsforhold. (Fra undersøkelse utført av Akershus legeforening).
  • Overbelastningen ved sykehuset øker risikoen for feilbehandling og tap av liv.
  • Vestre Viken har besluttet å selge utleieleiligheter som i 1970 ble innkjøpt av Bærum kommune, og som idag eies av Bærum sykehus. Til tross for sterk innvending fra de tillitsvalgte på Bærum sykehus, om at salget gjør det vanskelig å beholde vikarer og fast ansatte i Bærum, har Vestre Viken besluttet å selge eiendom til en verdi av om lag 100 millioner kroner. Dette vil gi Bærum sykehus en økonomisk husleie-utfordring på minimum 10 millioner kroner pr. år i overskuelig fremtid.
  • Diagnostikk og røntgen blir ikke i tilstrekkelig grad oppgradert ved Bærum sykehus. Tid er avgjørende for å redde liv.
  • Det mangler midler på budsjettet til å dekke etterslep på vedlikehold av bygningsmassen, nytt utstyr og videreutvikling av Bærum sykehus.

Kilder for faktaopplysninger:

Arne Røde, Styreformann i Akershus legeforening.

Toril Morken, Hovedtillitsvalgt for legene ved Bærum sykehus.

Anne Grete Bjaaland, Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Bærum sykehus.

Hvorfor står ikke Bærum sykehus øverst på den politiske agenda i Bærum kommune?

Forklaring må være at det sentrale Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Krf, arbeider for «sentralisert sykehusdrift». Tilsvarende «effektivisering» ønsker AP, SV og SP, som innførte «Helsereformen» i 2012.

Det er sterkt beklagelig at Bærum sykehus nå styres fra Drammen. Resultatet er at Bærum sykehus fratas avdelinger, ressurser, kompetanse, utleieboliger for ansatte og muligheten til selv å vedlikeholde bygningsmassen, oppdatere utstyr samt ekspandere.

Pasienter og pårørende fra Bærum kommune ønsker ikke å reise til Drammen for å få behandling eller gå på sykebesøk!

Bærum Pensjonistparti støtter Akershus legeforening og de tillitsvalgte på Bærum sykehus, og vil arbeide for å beholde og bygge opp igjen Bærum sykehus med en egen, selvstendig ledelse som har et incentiv til å bevare ressursene og helsekompetansen lokalt i Bærum kommune!

Pensjonistpartiet tar et helhetlig ansvar, vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet og ønsker verdighet for de godt voksne.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum ved høstens kommunevalg.

Bli medlem

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ditt tlf.nr.

Adresse

Postnr/-sted

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding