Bærum kommune er en stor kommune med et stort og mangfoldig hjelpeapparat. Det kan derfor lett gjøres feilvurderinger eller oppstå feil i tjenesteutøvelsen. Pensjonistpartiet i Bærum støtter forslaget om at det opprettes en funksjon som eldreombud som bl.a. skal bidra til å øke kommunens evne til å lære og endre uheldig praksis.

Eldreombudet skal være en hjelp og støtte til de av kommunens innbyggere som pga. høy alder og/eller svekket helse har vanskeligheter med å ordne sine saker på en betryggende måte. Pensjonistpartiet i Bærum ønsker at vi får et selvstendig eldreombud med god kjennskap til kommunen og kommunal forvaltning. Eldreombudet skal ha nær kontakt med kommunens avdelinger og god kontakt og konfidensiell nærhet til brukerne.

Bli medlem

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ditt tlf.nr.

Adresse

Postnr/-sted

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding