Bli medlem

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ditt tlf.nr.

Adresse

Postnr/-sted

Ditt medlemskap er viktig

For et lokalt politisk parti som vårt parti, Pensjonistpartiet i Bærum, er det kjempeviktig å ha mange medlemmer.
Hovedgrunner for dette er at våre styrende politikere i kommunen vil forstå at Bærums befolkning slutter opp om det eneste partiet som fullt og helt går inn for de viktigste sakene i vårt program, nemlig:
Bærum Sykehus.
* Bevaring av Bærum sykehus som et selvstendig sykehus med egen ledelse og ikke tilknyttet Vestre Viken.
Seniorsentrene.
* Sett i et helhetsperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet. Partiet arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte og de mange frivillige skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid for at de eldre skal underholdes og trives der.
Bo- og behandlingshjemmene.
* Pensjonistpartiet mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre. De skal være et hjem hvor beboerne behandles med verdighet, der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før.
Mange medlemmer gir stor oppmerksomhet og når mange medlemmer stemmer på partiet øker sjansene for større representasjon i kommunestyret. Ved valget i 2015 ble vi det nest største av landets pensjonistpartier og fikk derved inn en representant i kommunestyret. Målet i september er flere stemmer og enda en representant inn i kommunestyret. Det vil bli lagt merke til!