Til våre medlemmer:

Årsmøtet i 2020 er fastsatt til mandag den 13 januar, kl. 15.00, i Bekkestua bibliotek.

VELKOMMEN ALLE MEDLEMMER.