I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig svært mange av de trygdede idag som har spart til sin pensjon gjennom alle de år de har vært yrkesaktive. Sett med myndighetenes øyne skal pensjonsreformen være et bærekraftig pensjonssystem. Bærekraftig for hvem? Staten eller den enkelte pensjonist?

I år ble økningen i pensjonene beregnet til 2,69%. Trekker man så fra 0,75 prosentpoeng sitter vi igjen med 1,94 prosents vekst, og når prisstigningen er forventet å bli 2,1 prosent sier det ikke så lite om seniorenes muligheter for å klare seg.

Dagens trygde pensjonister får hver måned sin pensjon redusert.
Og dette for fjerde år på rad! For fjerde år på rad er vi gått ned i kjøpekraft mens alle generelle kostnader er gått opp og opp. Vær klar over at vi pensjonister etter 12 – 13 pensjonistår kan ha fått redusert vår pensjon med en hel årslønn! Betalings-
vanskeligheter for pensjonister er dessverre sterkt økende, faktisk doblet siden 2012.

Vi opplever til stadighet å bli minnet om den skremmende og ukontrollerbare eldretsunamien. Det blir for dyrt å ha så mange eldre! Alvorlig talt; Husk at vi er mennesker som har opptjent vår pensjon gjennom et langt yrkesliv. Vi betaler fortsatt skatt og etterspør både varer og tjenester. Betyr ikke dette da at vi bidrar betydelig til landets BNP – landets brutto nasjonalprodukt?

Vi kan ikke tillate at våre folkevalgte får velge å kunne diskriminere en så stor gruppe av landets hedersmennesker. Vi vil nå bli hørt og tatt på alvor! Alderisme må ikke lenger få bli praktisert av norske myndigheter!