Det er nå det gjelder!
22 dager igjen til stortingsvalget! I debatten møter vi mange ganger “Dere er jo så små, hvorfor skal vi stemme på dere, får dere noen betydning?” Hør her: Vi har alle vært små en gang, og hvis alle de som har sagt dette til oss under valgkampen ville stemme på oss – ja da hadde vi brast inn på Stortinget. Fra Akershus trenger vi bare 16 000 stemmer for å få en representant fra vårt parti inn i folkeforsamlingen. Og fra et innbyggertall på flere hundretusen beboere er dette mulig, ikke tvil på det! Det er fullt mulig også fra flere andre fylker. Vi har et meget godt prinsipp- og handlingsprogram som blant annet krever rettferdighet i behandlingen av alle grupper i dette land, les det, du finner det på pensjonistpartiet.no.eller ved henvendelse til ditt lokale parti. Vi innrømmer at vi har det godt, og det skulle da bare mangle! Vi har jo de fleste av oss betalt inn for en riktig pensjonsperiode. Men staten tar store deler fra oss ved sine merkelige og urettferdige beslutninger. Husk også at det er mange, sågar veldig mange pensjonister som ikke har det så godt, og vi skal da ta vare på dem også! Vi skal også sørge for at uføre og aleneboende skal få rettferdig behandling, husk at betegnelsen på et demokrati er bl.a. at “individenes grunnleggende rettigheter ivaretas”.
Stem nå Pensjonistpartiet dere som ennå tviler. La partiet få sin sjanse. Som eldre, uføre og aleneboende vil dere merke at det vil lønne seg! Godt valg!
Vennlig hilsen
B. Christian Jenssen.
Styreleder i PP Bærum.