Det store pensjonistranet.

Av B. Christian Jenssen
Politisk nestleder i Akershus Pensjonistparti
Styreleder i Pensjonistpartiet i Bærum

800.000 mennesker blir hvert år systematisk satt tilbake i velstandsutvikling i forhold til resten av befolkningen. Det er pensjonistene. De som har bygget dette landet. Den gruppe som er lært opp til å være nøysomme. Den gruppen som aldri klager.
Stortinget besluttet i 2011 at ved hver pensjonsregulering skal pensjonistene få det samme som resten av befolkningen, men fratrukket o,75 prosentpoeng. Eller for å si det enklere: Sett at lønnsøkningen er 3% pr år. Da vil den som i 2011 hadde 300 000 i pensjon, ha blitt fratatt 51.552,- frem til i år. Etter 15 år har den samme person tapt en hel årslønn!
Arnulf Øverland skrev i et dikt: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv!
Det sier vi
Til Statsministeren: ”Ja, det blir en liten nedgang i kjøpekraften, men det må vi (!) kunne leve godt med”, sa hun som en kommentar til at pensjonistene ville få en nedgang i fjor. Nedgangen ble på 1.200,- pr person i 2015 og er beregnet til kr 1.500,- i 2016. 200 kroner mindre å rutte med hver måned de siste to år.
Til Stortinget som vedtar en lov med tilbakevendende kraft. Dette skal i henhold til Grunnlovens § 97 ikke være mulig. De har også bestemt at trygdeavgiften skal økes fra 3% til 5,1%, men bare for pensjonister.
Til Høyesterett som godkjenner avviket.
Til Aftenposten som ikke er særlig interessert i pensjonistenes økonomiske situasjon. Når de en sjelden gang gjør det, som de gjorde i en leder i 2015, er innstillingen den samme som hos Statsministeren: Dette må da være en god måte å finansiere fremtidige pensjoner på. Vi må kunne ta penger fra pensjonistene. Riktig nok har de bidratt til å bygge opp velstanden i dette landet, men de bidrar jo ikke med noe lenger.
Til alle de mange hundre tusen pensjonister som stadig blir fratatt penger de selv har spart opp: Nå må dere våkne. Dette vil vi ikke finne oss i! Bruk stemmeseddelen når vi kommer til neste valg. Hvis du fortsatt vil betale for å være lojal mot ditt gamle parti, kan du jo stille dem spørsmål om hva de vil gjøre for å gjøre uretten god igjen. Nåværende ordning skal evalueres i 2017. Da vil du få svar: De vil ikke gjøre noe som helst.
Pensjonistpartiet er det eneste parti i Norge som har som hovedoppgave å skape rettferdighet for pensjonistene. Valget er enkelt!