Meget vellykket møte om Bærum sykehus.

En fullsatt sal igår i Bærum Kulturhus, hvor først mer enn 12000 underskrifter ble overrakt heleseministeren. Alle underskriftene var protester mot at Bærum sykehus plukkes fra hverandre og overføres til Drammen sykehus. Et unisont hyl fra salen da den ble spurt om man ønsket å løsrive sykehuset fra Vestre Viken.All honnør til kvinnene som hadde startet underskriftskampanjen og også en honnør til Sykehusets Venner som sammen med Budstikka hadde invitert til dette møte.
Nå gjelder det å passe på at dette ikke går i glemmeboken. Her skal det følges opp at sykehuset får den utvikling vi ønsker og sykehuset fortjener.

Meget vellykket møte om Bærum sykehus.2015-11-11T15:18:34+02:00

Gode venner i Bærum og selvfølgelig i hele landet forøvrig!

Det er nå bare snaue 2 år igjen til neste stortingsvalg. I Norge er vi idag ca. 1 million pensjonister og uføretrygdede, en forsvinnende liten del av disse er medlemmer og stemmer Pensjonistpartiet. Det er for dårlig! I Bærum legger vi nå i nært samarbeid med alle våre nabokommune- og fylkespartier opp til en ny strategi som skal føre partiet til ihvertfall en representant på Stortinget i 2017. Dette skal vi få til og det fortjener vi.
MEN. Det fordrer at du som sympatiserer med oss melder deg inn i ditt kommuneparti. For Bærums vedkommende benytter du bare kupongen på høyre side av vår hjemmeside, fyll den ut og trykk på knappen nederst, da er du med. Kontingenten er kr. 200,- pr. år.
Velkommen som medlem, sammen skal vi nå resultatet – min. 1 representant på Stortinget i 2017.

Gode venner i Bærum og selvfølgelig i hele landet forøvrig!2015-11-01T11:42:43+02:00

Pensjonister – Vi må fornye oss!

av B. Christian Jenssen, styreleder i Pensjonistpartiet i Bærum.
jenssen@online.no

Vil vi fortsette å være et «1%-parti» eller vil vi oppnå større oppslutning fra alle dem som hører inn under kategorien pensjonister og uføretrygdede?

Selvfølgelig er svaret ja hos de aller fleste til en meget større oppslutning fra alle dem som naturlig burde tilhøre det eneste partiet som prioriterer målgruppens interesser. Nærmere 1 million mennesker er vårt mulige nedslagsfelt, idag når vi ikke en brøkdel av dem en gang, og spørsmålet er hvorfor ikke?

Flere grunner til det dessverre. Eldre mennesker holder seg som regel til det som gir dem trygghet, de liker ikke forandringer! Derfor fortsetter de å gi sine stemmer til de partiene de alltid har stemt på. Dette til tross for at de på langt nær er fornøyde med den politikk partiene fører i praksis. De tør ikke glemme sine gamle partier selvom disse partiene for lengst har glemt dem! En ting til – navnet Pensjonistpartiet har aldri hatt noen appell, hverken blant tillitsvalgte eller hos velgere.

Men, hva skal da til for at vi skal overbevise våre mulige velgere om at dette partiet er det verd å satse på? Vi må stå sammen, og vi må bli mange for å kunne bli hørt. Stortingspolitikerne betrakter partiet idag i beste fall som en interessegruppe, men vier oss ikke særlig oppmerksomhet. Partiet er jo ikke en gang med som høringsinstans i trygdeoppgjørene!

La oss se sannheten i øynene. Navnet Pensjonistpartiet er ikke godt nok. Navnet får en nedlatende oppmerksomhet dessverre både hos pensjonistene selv og hos våre styrende, og det må vi bort fra. Betegnelsen «pensjonist» er ikke god nok til å få respekt og bli lyttet til. «Trygghet og velferd for alle» er ikke lenger godt nok som valgspråk. Vi har nå bare 2 år igjen til et nytt stortingsvalg. Hvorfor skal vi ikke satse på at vi i hvertfall skal ha en representant inn i parlamentet, etter valget? Vi må sette oss høyere mål enn vi har gjort hittil og for å nå de målene må vi sammen utforme en bedre strategi. La oss begynne rett etter ferien med å nedsette en strategigruppe som skal utforme veien videre for oss, og den skal dekke både målene og kommunikasjonsformen. Nytt navn – Seniorpartiet – vil skape noe av den oppmerksomheten vi trenger. Veien og målet skal gi oss resten. Nytt navn vil falle vesentlig bedre i smak blant alle, og vil utvilsomt favne flere av dem som idag «griner» på nesen over oss.

Seniorer! Tiden er moden for en helt nødvendig fornyelse! La oss vise dem at vi har evnen til å få det til!

Pensjonister – Vi må fornye oss!2015-11-01T11:29:54+02:00