Pensjonister! Det lønner seg å være medlem i partiet.

Meld deg inn som medlem i Pensjonistpartiet i Bærum – dine interesser er partiets prioriteringer.
kontingenten er kr. 200,-, betales til konto: 0540.08.90406 og gjelder for hele 2016.