Kjære eldre og uføretrygdede i Bærum.

Pensjonistpartiet i Bærum  er på nytt på offensiven. Med nytt styre og store ambisjoner arbeider vi mot kommunevalget 2015, med mål å få inn flere fra oss i kommunestyret etter valget. Hittil har vi hatt en representant, men etter valget skal vi ha flere. De andre store partiene er ikke særlig opptatte av oss

Vi har et program som bør appellere til mange flere i vårt nedslagsfelt. Siste gang fikk vi 1000 stemmer, målet nå er minst en fordobling. Bærum sykehus vil vi beholde i kommunen og det er øverst på prioriteringslisten vår.

Av valgprogrammet vårt skal bl. a. nevnes følgende:

Sykehuset skal bevares og utvikles videre som et fullverdig og selvstendig sykehus. Dette er du da enig i og det regner vi med at  du støtter?

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at det opprettes et eget ombud for eldre og uføretrygdede i kommunen. Dette vil vi arbeide for kan bli en realitet allerede i kommende periode.

Eldre og uføre skal ha et variert ernærings- og aktivitetstilbud i dagsentre og sykehus her i kommunen som vi kan være stolte av.

Husk at dine interesser er våre prioriteringer. Vi vil ha nær kontakt med våre medlemmer og velgere. Vi vil ha kredit for at Pensjonistpartiet i Bærum kan stoles på og som står på for å nå de resultatene vi har satt oss i valgprogrammet.