Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid for bedre forhold for seniorer og uføretrygdede i Bærum.

Seniorer og interesserte i Bærum!

Vi vil og skal beholde Bærum sykehus!
Pensjonistpartiets viktigste sak ved høstens valg og i årene som kommer er å arbeide for at vi beholder Bærum sykehus i kommunen. Vi vil at sykehuset skal bevares og videreutvikles til et selvstyrt og fullverdig sykehus. Situasjonen idag er at sykehuset tappes for ressurser som overføres til Drammen sykehus. Leger og sykepleiere fortviler pga. høyere krav til effektivitet ved Bærum sykehus enn ved Drammen sykehus, samt manglende og utilfredsstillende teknisk utstyr. Videre tildeler ikke Vestre Viken tilstrekkelig med midler til å dekke et betydelig etterslep på vedlikehold av bygningsmassen eller nødvendig videreutvikling av sykehuset. Nå må vi stå sammen og kjempe for å beholde en meget viktig institusjon for oss alle og for Bærum kommune!
Pensjonistpartiet i Bærum er et politisk parti for hele befolkningen og arbeider spesielt for dem som har minst og har det vanskeligst.
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at det nå opprettes en upolitisk funksjon som eldreombud i kommunen.
Pensjonistpartiet i Bærum vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass skal ha juridisk/lovfestet rett til dette i egen kommune.
Pensjonistpartiet i Bærum hevder at dagens seniorer/eldre er en verdifull ressurs som må benyttes og ivaretas.
__________________________________________________________________________________________________________
Meld deg inn som medlem i Pensjonistpartiet i Bærum – dine interesser er partiets prioriteringer.
Jeg melder meg inn som medlem i Pensjonistpartiet i Bærum, kontingenten er kr. 200,-, konto: 0540.08.90406.
Fyll ut kupongen på høyre side så registreres du.

Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid for bedre forhold for seniorer og uføretrygdede i Bærum.2015-09-08T12:47:48+02:00

Valgprogrammet 2015

  1. Pensjonistpartiets hovedsak er å bevare og utvikle Bærum sykehus som et fullverdig og selvstendig sykehus
  2. Pensjonistpartiet vil arbeide for at det opprettes et eget ombud for eldre i Bærum kommune. Dette bør allerede i neste periode.
  3. Pensjonistpartiet støtter Fossum naboutvalgs rekkefølgeprinsipper for utbyggingen av Fossum bruk, samt jordvern og fremtidsrettet arealforvaltning ved blant annet å tilbakeføre Smiejordet til jordbruksområde.
  4. Eldre og uføre skal ha et variert aktivitetstilbud i alle dagsentre og sykehjem i kommunen.
  5. Pensjonistpartiet skal bidra til hensiktsmessig sammenslåing av kommuner, men sammenslåing skal baseres på frivillighet.
Valgprogrammet 20152015-09-05T08:14:20+02:00