Velkommen til Bærum Pensjonistparti2019-04-07T14:25:28+02:00

Pensjonistpartiet i Bærum prioriterer dette

Helse

Foto: Bjoertvedt – Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at Bærum sykehus får en selvstendig stilling som fullverdig sykehus, med eget styre og egen ledelse. Samlet vil Bærum og nye Asker utgjøre landets 3. største befolkningskonsentrasjon med rundt 220.000 innbyggere, denne regionen fortjener og forsvarer å ha eget sykehus.

Bo- og behandlingssentrene

Pensjonistpartiet i Bærum mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre, men hjem hvor beboerne behandles med verdighet, og der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før. Vi jobber for tilstrekkelig bemanning på disse viktige sentrene slik at de ansatte får en god og sikker arbeidsdag og beboerne får den verdige pleien de har krav på men ikke alltid får i dag.

Vi mener at det må være tilstrekkelig høye standarder for de ansattes faglige kompetanse og språkkyndighet.

Vårt program

Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar.

Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.
Vårt program
BLI MEDLEM

Pensjonistpartiet - vi bryr oss

trenger din stemme for å få flere representanter inn i kommunestyret i Bærum kommune

Skriv inn innholdet her

BLI MEDLEM

Nyheter og prioriterte saker

Nytt og handlekraftig styre valgt i Pensjonistpartiet i Bærum.

Årsmøte i Bærum Pensjonistparti.

Ved årsmøte den 29. januar ble følgende styremedlemmer valgt:

Kjell-Ole Heggland, Rykkin.

Hans Kristian Aag, Kolsås.

Svein Sørlie, Eiksmarka.

Som varamedlemmer ble valgt:

Jan Fr. Mack, Høvik.

Gaute Dagestad, Sandvika.

Følgende sitter ennå et år:

Styreleder:             B. Christian Jenssen, Lysaker.

Styremedlemmer: Erik Kotte-Eriksen, Gjettum.

        Helge Bostad, Rykkin.

        Liv Hammer Pyk, Østerås.

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig […]

Regionsreformen – kan man kalle den et feilgrep?

Skrevet av:

av B. Christian Jenssen, styreleder i Bærum PP, og Politisk nestleder i Akershus PP.

Det hevdes nå at en sammenslåing av Finmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner!
Og hva skal man da kalle sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud som får navnet Viken?

La oss først se litt på hva som er hensikten med Stortingets nye regionreform. Etter sigende skal det gi bedre offentlige tjenester! Det er altså vedtatt at Norge fremover skal bestå av 354 kommuner og 11 fylker. Idag har vi 426 kommuner og 18 fylker. En betydelig reduksjon og man vil vel gjerne at dette skal kunne kalles en rasjonalisering. Flere fylker har allerede godkjent sammenslåing, men i Troms og Finmark opplever vi nå noe som mange […]

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak.

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Vestre Viken eller Q-Park – ikke venner av pasientene!

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene.

Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, […]

Vestre Viken tar ikke hensyn – nå skjer det noe snart med parkeringen ved Bærum sykehus.

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene.

Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, […]

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI?
Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum.
Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland.

Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen.
Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy […]

Det er nå det gjelder!
22 dager igjen til stortingsvalget! I debatten møter vi mange ganger “Dere er jo så små, hvorfor skal vi stemme på dere, får dere noen betydning?” Hør her: Vi har alle vært små en gang, og hvis alle de som har sagt dette til oss under valgkampen ville stemme på oss – ja da hadde vi brast inn på Stortinget. Fra Akershus trenger vi bare 16 000 stemmer for å få en representant fra vårt parti inn i folkeforsamlingen. Og fra et […]

Kjenner du nok til hva Pensjonistpartiet står for?

Pensjonistpartiet går til valg med et program som alle eldre, uføre og aleneboere bør lese! Programmet finner du her (pdf).

Husk at pensjonsreformen er til evaluering! Det er nå vi må forlange at urettferdighetene i den skal bort.

Har du spørsmål eller vil du snakke med oss så finner du oss med stand i Byfest Sandvika den 25, 26 og 27 august. Ellers vil du finne oss med stands ved Bekkestua senter den 19 august, ved Kolsåssenteret den 2 september fra kl. 10.00. Vi håper vi sees.

Og ikke glem å stemme på oss i september – det blir viktig – husk vi vil inn på Stortinget!