Velkommen til Bærum Pensjonistparti2018-05-24T19:29:14+01:00

Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar.

Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.

Nytt og handlekraftig styre valgt i Pensjonistpartiet i Bærum.

Årsmøte i Bærum Pensjonistparti.

Ved årsmøte den 29. januar ble følgende styremedlemmer valgt:

Kjell-Ole Heggland, Rykkin.

Hans Kristian Aag, Kolsås.

Svein Sørlie, Eiksmarka.

Som varamedlemmer ble valgt:

Jan Fr. Mack, Høvik.

Gaute Dagestad, Sandvika.

Følgende sitter ennå et år:

Styreleder:             B. Christian Jenssen, Lysaker.

Styremedlemmer: Erik Kotte-Eriksen, Gjettum.

        Helge Bostad, Rykkin.

        Liv Hammer Pyk, Østerås.

Bli medlem

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ditt tlf.nr.

Adresse

Postnr/-sted

Årsmøte i Bærum Pensjonistparti 2019

Kjære medlemmer. Velkommen til en spennende orientering og debatt om vi slåss forgjeves mot regjerende myndigheter, eller om fornuften igjen kan vinnes, slik at vi får rettferdig og lik behandling av alle folkegrupper her i landet. TIRSDAG 29.01.2019, KL. 17.00 I Bekkestua bibliotek. «Er pensjonistene en pariakaste i dette landet - Hvorfor nektes de forhandlingsrett om økonomi eller rettferdig  behandling i pensjonsreformen?» Pensjonistforbundet og dets generalsekretær, Harald Olimb Norman, har engasjert seg sterkt og blir hørt i politiske kretser om synet på den behandling  regjering og Storting gir fler enn en million registrerte pensjonister og uføretrygdede i Norge. Vil vi tillate dette fremover? Norman orienterer oss om situasjonen pr. dato og om mulighetene til å oppnå endringer i tiden som kommer! Se annonse i Budstikka den 19.1 og den 25.1 Samtidig innkaller vi til årsmøte i Bærum Pensjonistparti samme dag i samme lokale, kl. 18.00. Årsmøtet: Åpning av møtet ved partiets leder, B. Christian Jenssen. Valg av møteleder. Valg av to referenter. Valg av to til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Årsmelding med kommentarer fra partiets leder. Regnskap 2018. Budsjett m/fastsettelse av kontingent. Arbeidsplan for 2019. Innkomne forslag Valg.          Papirer deles ut i møtet. Velkommen til en spennende kveld. Vennlig hilsen for styret B. Christian Jenssen.

Bærum, julen 2018. Kjære medlemmer av Pensjonistpartiet i Bærum. Vi er i ferd med å legge et nytt år bak oss, og vi er derved på vei inn i 2019 som blir spennende for oss alle på flere måter.  Fylkes- og kommunestyrevalg i september. Fylkestingsvalg hvor Bærum skal inngå i et nytt fylke - Viken - her skal vi slåes sammen med Østfold og Buskerud. Det skal bli spennende å se hvordan dette skal praktiseres.  Langt viktigere for oss er kommunevalget. Det overordnede mål for Pensjonistpartiet i Bærum er å oppnå gode resultater for våre kjernesaker: Forholdene ved Bærum sykehus, for bo- og behandlingssentrene og for seniorsentrene i kommunen. For sykehuset er vi glade over å konstatere at fortsatt vedlikehold nå taes hånd om på en forsvarlig måte. Det er budsjettert med 730 millioner kroner for årene frem til 2026. Pensjonistpartiet skal ikke ta æren for dette alene men vi vil påstå at uten vår innsats gjennom debattinnlegg og påvisning av behov så ville nok prioriteringen av midlene kommet langt senere i rekken. Rett over jul er vi invitert av ledelsen i sykehuset til samtaler og besiktigelse av de forskjellige avdelingene. Bo- og behandlingssentrene har vi kontakt med med jevne mellomrom. Vi møter beboere og sykepleiere fra forskjellige institusjoner for å lodde situasjonen deres.. Kommunen har utarbeidet en plan for disse «Unikt konseptet for bo- og behandlingssentre» hvor hovedmålet er å gi beboerne en verdig alderdom med individuell omsorg, der den opplevde kvaliteten er basert på medvirkning og muligheten til å leve helt, hele livet. En god plan som vi følger utviklingen av. Er det noe som ikke følges etter planen vil vi påvise dette direkte med [...]

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker! Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme! Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt. I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting - blant annet alder! Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig svært mange av de trygdede idag som har spart til sin pensjon gjennom alle de år de har vært yrkesaktive. Sett med myndighetenes øyne skal pensjonsreformen være et bærekraftig pensjonssystem. Bærekraftig for hvem? Staten eller den enkelte pensjonist? I år ble økningen i pensjonene beregnet til 2,69%. Trekker man så fra 0,75 prosentpoeng sitter vi igjen med 1,94 prosents vekst, og når prisstigningen er forventet å bli 2,1 prosent sier det ikke så lite om seniorenes muligheter for å klare seg. Dagens trygde pensjonister får hver måned sin pensjon redusert. Og dette for fjerde år på rad! For fjerde år på rad er vi gått ned i kjøpekraft mens alle generelle kostnader er gått opp og opp. Vær klar over at vi pensjonister etter 12 - 13 pensjonistår kan ha fått redusert vår pensjon med en hel årslønn! Betalings- vanskeligheter for pensjonister er dessverre sterkt økende, faktisk doblet siden 2012. Vi opplever til [...]

Regionsreformen – kan man kalle den et feilgrep?

Skrevet av: av B. Christian Jenssen, styreleder i Bærum PP, og Politisk nestleder i Akershus PP. Det hevdes nå at en sammenslåing av Finmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner! Og hva skal man da kalle sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud som får navnet Viken? La oss først se litt på hva som er hensikten med Stortingets nye regionreform. Etter sigende skal det gi bedre offentlige tjenester! Det er altså vedtatt at Norge fremover skal bestå av 354 kommuner og 11 fylker. Idag har vi 426 kommuner og 18 fylker. En betydelig reduksjon og man vil vel gjerne at dette skal kunne kalles en rasjonalisering. Flere fylker har allerede godkjent sammenslåing, men i Troms og Finmark opplever vi nå noe som mange frykter kan føre til en ny Altaaksjon. Finmark mobiliserer og vil ikke la seg diktere til sammenslåing med Troms, hvor de frykter administrasjonens hovedsete vil bli lagt til Tromsø. Fylkeslederne som skal inn i Viken og dermed fylkespartiene deres ønsket ikke sammenslåingen, men stortingsgruppene deres ville noe annet og det er allerede vedtatt at hovedadministrasjonen for Viken skal ligge vest for Oslo, sannsynligvis i Bærum. Viken vil til sammen da få 1,15 millioner innbyggere, spredt fra Fredrikstad i sør til Hemsedal i nord. Alle bør jo være enige i at skal man slå sammen flere geografiske enheter bør de ha felles problemer og felles muligheter for å løse dem. Eksempelvis innen samferdsel, skoler, sysselsetting og næringsliv forøvrig. Kan dette være en fornuftig rasjonalisering, da? Hvorfor blir Oslo liggende utenfor som en egen liten blindtarm? Nei, hvorfor ikke beslutte å slå Oslo sammen med Akershus og Østfold, gjerne også med de nedre deler av [...]

Sannheten om alderspensjonen og dens utvikling!

En gjennomsnittlig alderspensjon fra folketrygden på ca 250 000 kroner i år måtte ha vært ca 8 000 kroner høyere i år for å beholde kjøpekraften fra 2014. En pensjon på 300 000 kroner i år måtte ha vært 9 600 kroner høyere for at kjøpekraften skulle vært den samme som i 2014. Og så kommer det: Alderspensjonen i i 2015 mistet 0,4% i kjøpekraft i forhold til 2014, i 2016 ble nedgangen i kjøpekraft hele 1,8% og i 2017 anslås nedgangen til 1,0%. Dette er tall basert på anslag fra Statistisk Sentralbyrå. Sannheten er at pensjonistene stadig får dårligere råd, og det er det vel ikke rimelighet i. Vi skal selvfølgelig ikke bli rikere og rikere men en rettferdig fordeling må vi vel kunne kreve. Vi krever nå at pensjonen hvert år reguleres på linje med hva de yrkesaktive får.

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak. Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Vestre Viken eller Q-Park – ikke venner av pasientene!

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene. Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, ville Vestre Viken ha et privat p-selskap inn pga av mer profittbasert p-drift. Kommunen har ikke lov til å være med på anbud på privat eiendom, altså der kommunen ikke er grunneier. Solgt er dermed solgt og vi pasienter er prisgitt Q-Parks kommende prispolitikk.

Vestre Viken tar ikke hensyn – nå skjer det noe snart med parkeringen ved Bærum sykehus.

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene. Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, ville Vestre Viken ha et privat p-selskap inn pga av mer profittbasert p-drift. Kommunen har ikke lov til å være med på anbud på privat eiendom, altså der kommunen ikke er grunneier. Solgt er dermed solgt og vi pasienter er prisgitt Q-Parks kommende prispolitikk. [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI? Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum. Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland. Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen. Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy lånegjeld. Alt over dette nivået kan karakteriseres som ”uforsvarlig høy gjeld”. Hvis vi ikke treffer de nødvendige beslutninger i dag, vil vi om noen år ha samme problemer som landene i sydligere områder; en gjeld så stor og tyngende at dramatiske virkemidler må settes inn! Man trenger ikke være økonom i Riksrevisjonen for å forstå at kommuner med gjeld større enn de årlige inntekter har et stort problem. Mer enn en dobling av investeringsnivået i Bærum, slik det nå legges opp til, vil ifølge Riksrevisjonen være svært krevende for en kommunes økonomi. Ved økte investeringer vil en større del av inntektene gå til å dekke renter og avdrag, noe som betyr tilsvarende mindre budsjett til fordeling på de kommunale tjenester. Rådmannen benevner de reduserte fremtidige budsjettene til barn, unge og seniorene for «innsparingsbehovet» på grunn av økte renteutgifter og avdrag. Pensjonistpartiet vil i stedet kalle denne type innsparinger for betydelig reduksjon i tjenestetilbudet [...]

Det er nå det gjelder! PENSJONISTPARTIET·20. AUGUST 2017 22 dager igjen til stortingsvalget! I debatten møter vi mange ganger “Dere er jo så små, hvorfor skal vi stemme på dere, får dere noen betydning?” Hør her: Vi har alle vært små en gang, og hvis alle de som har sagt dette til oss under valgkampen ville stemme på oss - ja da hadde vi brast inn på Stortinget. Fra Akershus trenger vi bare 16 000 stemmer for å få en representant fra vårt parti inn i folkeforsamlingen. Og fra et innbyggertall på flere hundretusen beboere er dette mulig, ikke tvil på det! Det er fullt mulig også fra flere andre fylker. Vi har et meget godt prinsipp- og handlingsprogram som blant annet krever rettferdighet i behandlingen av alle grupper i dette land, les det, du finner det på pensjonistpartiet.no.eller ved henvendelse til ditt lokale parti. Vi innrømmer at vi har det godt, og det skulle da bare mangle! Vi har jo de fleste av oss betalt inn for en riktig pensjonsperiode. Men staten tar store deler fra oss ved sine merkelige og urettferdige beslutninger. Husk også at det er mange, sågar veldig mange pensjonister som ikke har det så godt, og vi skal da ta vare på dem også! Vi skal også sørge for at uføre og aleneboende skal få rettferdig behandling, husk at betegnelsen på et demokrati er bl.a. at “individenes grunnleggende rettigheter ivaretas”. Stem nå Pensjonistpartiet dere som ennå tviler. La partiet få sin sjanse. Som eldre, uføre og aleneboende vil dere merke at det vil lønne seg! Godt valg! Vennlig hilsen B. Christian Jenssen. Styreleder i PP Bærum.

Pensjonistpartiets styre

Erik Kotte-Eriksen, Kjell-Ole Heggland, Helge Bostad, Liv Hammer Pyk, Ida Therese Heggland og B. Christian Jenssen.

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding